Close

ONTDEK ONZE PROCESEFFICIËNTE WERKWIJZE

HOE ZORGT SPOC

voor een beter bouwproces?

SPOC bvba zorgt voor optimalisatie in het bouwproces met als bijkomende voordelen: rust in uw bouwproces en een betere voorspelbaarheid van dit proces, zowel wat betreft kosten als tijdsbestek. Daarnaast kunnen klanten, binnen bepaalde krijtlijnen, nog tijdens het bouwproces allerlei wijzigingen doorvoeren zónder het bouwproces te frustreren.

SPOC bvba sluit bouwfouten uit en organiseert uw bouwproces zodanig dat wachttijden tot een minimum beperkt worden.

EFFICIËNTER BOUWEN

EN MINDER MEERKOSTEN


Efficiënter bouwen, het is een streefdoel voor alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. Zo kan de doorlooptijd op de werf sterk ingekort worden.

Uit een studie van de Economist blijkt dat met de traditionele manier van werken 90% van alle bouwprojecten vertraging oploopt. Er gebeuren teveel fouten in het proces met vertragingen en meerkosten tot gevolg.

SPOC bvba verhelpt deze  problemen door te werken met zorgvuldig geselecteerde partners in een constellatie van gelijken die elk vanuit hun expertise bijdragen. Onze partners leveren stuk voor stuk kwaliteitsvol werk. Kwaliteit is hun merk. Flexibiliteit is hun troef.JARENLANGE ERVARING

MET BEWEZEN RESULTATEN


Onze partners zijn gewend om met ons samen te werken naar een gemeenschappelijke realisatie van het doel. SPOC zorgt voor de onderlinge communicatie en strakke opvolging zodat we een proces-efficiëntie bekomen die resulteert in een kostenbesparing.

Jarenlange ervaring en bewezen resultaten met tevreden opdrachtgevers worden in de nieuwe samenwerking van de zaakvoerders van SPOC samengevoegd. In de voorbije 15 jaar hebben ze succesvolle relaties opgebouwd met partners die nu hun bevoorrechte partners zijn geworden.