Close

ONTDEK ONZE DIENSTEN

Wie is SPOC


SPOC is uw partner voor de coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf. Wij zorgen voor de samenhang en opvolging van de verschillende bouwdisciplines.

Onze klanten kunnen voor al hun complexe verbouwingswerken rekenen op een eerlijke en professionele samenwerking, een planmatige aanpak, tijdige oplevering, een open communicatie en een grote zorg voor kwaliteit en veiligheid.

Wij zijn gespecialiseerd in totaalrenovaties van industriële sites, hotels, kantoor- en appartementsgebouwen.

SPOC ontzorgt zijn klanten van de bouwwerkzaamheden, zodat de klant zich kan blijven focussen op zijn corebusiness.


Waarom een gespecialiseerde

partner voor totaalrenovaties ?


Deze projecten vereisen veel meer planning, projectmanagement én vakmanschap dan nieuwbouwprojecten. Bij renovaties duiken er altijd onvoorziene omstandigheden op waardoor de samenhang en opvolging van de verschillende bouwdisciplines veel complexer is.

In vele gevallen moet bovendien de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijven tijdens de renovatie, wat een extra moeilijkheidsgraad inhoudt voor de planning en coördinatie.

Vanaf de afbraakwerken tot en met de finale oplevering kan je rekenen op SPOC. Wij coördineren en sturen onze vertrouwde onderaannemers voor alle nodige grond-, riolerings- en funderingswerken, betonwerken, dakwerken, HVAC, elektriciteit en sanitairwerken, schilderwerken en voor de binnenafwerking.

Zij voeren de werken uit onder onze coördinatie en verantwoordelijkheid. Wij coördineren het volledige project !


Single Point Of Contact.

Eén verantwoordelijke,

éen coördinator.


Wanneer je zelf een complex verbouwingswerk coördineert  verlies je veel tijd aan de opvolging van de verschillende aannemers. Bovendien riskeer je voortdurend discussies over verantwoordelijkheden bij vertragingen of technische problemen.

Wanneer je in zee gaat met SPOC, dan heb je één aanspreekpunt die de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Wij nemen de volledige planning en werfopvolging op, zodat uw tijd kan blijven gaan naar uw dagelijkse business.